Úvodní strana  /  O projektu Vytisknout

O projektu

Název:                  Nové metody modelování v dopravě

Příjemce:             Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Partner:                Vysoké učení technické v Brně

Doba řešení:        1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Rozpočet:             15,7 mil. Kč

Území dopadu:    Brno-město

 

Cíle projektu

 • Rozvinout mezioborovou spolupráci při návrhu komplexních dopravně-plánovacích modelů
 • Rozšířit znalostní bázi v oborech souvisejících s modelováním dopravy
 • Zapojit mladé výzkumníky do mezinárodních projektů vědy a výzkumu
 • Rozvinout spolupráci s klíčovými zahraničními pracovišti
 • Vytvořit interinstitucionální výzkumný tým

 

Pět klíčových aktivit

1. Zahraniční stáže


ODBORNÉ KONZULTACE

Průměrná délka: 4 dny

PVK hradí: cestovné, ubytování, stravné

Cíl:   

 • Posílení stávající mezinárodní spolupráce
 • Prokazatelný posun v odborné praxi

Výstupy:    

 • Spoluautorství na zahraničních publikacích
 • Prokazatelné využití nových poznatků ve výzkumné praxi

 

STŘEDNĚDOBÉ STÁŽE

Průměrná délka: 3 měsíce

OPVK hradí: cestovné, ubytování, stravné

Cíl:   

 • Vyřešení specifického výzkumného problému
 • Příprava společných mezinárodních projektů

Výstupy:

 • Článek v impaktovaném periodiku
 • Prezentace na prestižní konferenci
 • Podaná projektová žádost s účastí CDV nebo VUT

 

2. Semináře


TÉMATICKÉ SEMINÁŘE

Cíl:

 • Kritická diskuse nad aktuální výzkumnou agendou

Průběh semináře:

 • Úvodní prezentace zahraničního odborníka
 • 2 až 3 prezentace souvisejícího výzkumu na CDV a VUT
 • Diskuse


LETNÍ ŠKOLA

Cíl:

 • Poskytnutí uceleného pohledu na problematiku modelování v dopravě

3 paralelní sekce:

 • Školení MATSim (dopravní plánování)
 • Školení AIMSUN (simulace dopravního proudu)
 • Kurzy „soft skills“

OPVK hradí: lektory; ubytování, stravné a cestovné účastníkům
 


3. Účast na konferencích


KONFERENCE

Cíl:

 • Prezentace výsledků na zahraničních konferencích
 • Rešerše aktuálních trendů ve svém oboru
 • Posílení vazeb s mezinárodní výzkumnou komunitou

Výstupy:

 • Článek ve sborníku konference
 • Plán využití poznatků ve výzkumné praxi, příp. plán navazující mezinárodní spolupráce (zpráva ze SC)

OPVK hradí: vložné, cestovné, ubytování a stravné

WORKSHOPY A SEMINÁŘE

Cíl:

 • Zvýšení odborné kvalifikace v oborech souvisejících s modelováním dopravy

Výstupy:

 • Certifikát o absolvování workshopu / semináře

OPVK hradí: účastnický poplatek, cestovné, ubytování a stravné


4. Příprava mezinárodních projektů


Cíl:

 • Zapojení CDV a VUT do mezinárodních projektů souvisejících s modelováním v dopravě

Aktivity:

 • Aktivní vyhledávání možností spolupráce
 • Účast na přípravných jednáních konsorcií
 • Příprava a zpracování návrhů projektů

Výstup:

 • CDV nebo VUT v roli koordinátora projektu
 • 6 pracovníků CDV/VUT v mezinárodních projektech

OPVK hradí: mzdy, cestovné, překlady, poradenství, …


5. Doplňkové vzdělávání


Cíl:

 • Vzdělání v oblasti „měkkých“ dovedností ve výzkumu

Příklady kurzů:

 • Příprava návrhu výzkumných projektů
 • Finanční řízení projektů
 • Prezentační dovednosti v AJ
 • Moderní metody pro sdílení dat v týmu

 

Logo ESF, EU, MŠMT, OPVK

Úvod  |  Aktivity  |  O projektu  |  Kontakt

frantisek.vomacka@cdv.cz