Stáž v Anglii (Newcastle upon Tyne) Vytisknout

Stáž v Anglii (Newcastle upon Tyne)

Popis
  • Cílem této stáže bylo naučit se pracovat v programech ASDM (Atmospheric Dispersion Modelling System) a OSPM (Operational Street Pollution Model). Jedná se o disperzní modely, které patří mezi špičku v oboru a umožňují přesné modelování imisí z dopravy v urbanizovaných oblastech jak na úrovni jednotlivých ulic tak na úrovni celých měst. Výstupem stáže by mělo být zvládnutí základních a středně pokročilých funkcí těchto programů.
  • Stáž probíhala v Transport Operations Research Group (TORG), která funguje v rámci School of Civil Engineering and Geosciences na Newcastle University. Poradcem byl Dr. Anil Namdeo a Dr. Paul Goodman. Oba mají dlouholeté zkušenosti v oblasti imisního modelování. Program byl domluvený až na místě stáže, podle dostupnosti vstupních dat do modelů.
  • Univerzita poskytla program ADMS – urban, který je v současné době nejpoužívanějším programem v Evropě pro oblast modelování koncentrací škodlivin v městské zástavbě. V průběhu měsíce října probíhalo seznamování s programem, sběr vstupních dat a zkušební výpočty. V měsíci listopadu již byly provedeny výpočty s definitními vstupními daty. Zároveň byl nastaven český model SYMOS´97 a po vyhodnocení výsledků obou modelů bylo provedeno zevrubné porovnání obou modelů, které bude dále prohloubeno. Některé výstupy byly graficky zpracovány a vyhodnoceny pomocí ArcGIS. V měsíci prosinci začala práce na obecné části článku týkajícího se srovnání modelů SYMOS´97 a ADMS – urban.
  • Volné chvíle byly využity pro seznámení s Dánským modelem OSPM, který je specializovaným softwarem pro výpočet koncentrací v uličním kaňonu. Ve vstupních a listovacích souborech bylo provedeno nastavení pro výzkumnou lokalitu a proběhly testovací výpočty i základní vyhodnocení výsledků.
  • V průběhu celé stáže byly získávány kontakty, materiály a hledala se společná témata pro výzkumné projekty. V měsíci listopadu bylo CDV představeno na interním semináři TORG formou powerpointové prezentace (viz příloha) a výzkumným pracovníkům i vedení skupiny byly předány propagační a informační materiály o CDV.
  • Získané poznatky budou využity při publikaci článku Srovnání mezinárodně uznávaného modelu ADMS – urban a českého modelu SZMOS´97 . Dále budou uplatněny při navazujícím výzkumu a při zpracování soukromých zakázek.
Stáž v Anglii (Newcastle upon Tyne) #1 Stáž v Anglii (Newcastle upon Tyne) #2
Kontakt
WWW
E-mailleos.pelikan@cdv.cz
Telefon
Logo ESF, EU, MŠMT, OPVK

Úvod  |  Aktivity  |  O projektu  |  Kontakt

frantisek.vomacka@cdv.cz