1z
1.12.2014
Cílem této stáže bylo naučit se pracovat v programech ASDM (Atmospheric Dispersion Modelling System) a OSPM (Operational Street Pollution Model). Jedná se o disperzní modely, které patří mezi špičku v oboru a umožňují přesné modelování imisí z dopravy v urbanizovaných oblastech jak na úrovni jednotlivých ulic tak na úrovni celých měst. Výstupem stáže by mělo být zvládnutí základních a středně pokročilých funkcí těchto programů. Stáž probíhala v Transport Operations Research Group (TORG), která funguje v rámci School of Civil Engineering and Geosciences na Newcastle University. Poradcem byl Dr. Anil Namdeo a Dr. Paul Goodman. Oba mají dlouholeté zkušenosti v oblasti imisního modelování. Program byl domluvený až na místě stáže, podle dostupnosti vstupních dat do modelů. Univerzita poskytla program ADMS – urban, který je v současné době nejpoužívanějším programem v Evropě pro oblast modelování koncentrací škodlivin v městské zástavbě. V průběhu měsíce října probíhalo seznamování s programem, sběr vstupních dat a zkušební výpočty. V měsíci listopadu již byly provedeny výpočty s definitními vstupními daty. Zároveň byl nastaven český model SYMOS´97 a po vyhodnocení výsledků obou modelů bylo provedeno zevrubné porovnání obou modelů, které bude dále prohloubeno. Některé výstupy byly graficky zpracovány a vyhodnoceny pomocí ArcGIS. V měsíci prosinci začala práce na obecné části článku týkajícího se srovnání modelů SYMOS´97 a ADMS – urban. Volné chvíle byly využity pro seznámení s Dánským modelem OSPM, který je specializovaným softwarem pro výpočet koncentrací v uličním kaňonu. Ve vstupních a listovacích souborech bylo provedeno nastavení pro výzkumnou lokalitu a proběhly testovací výpočty i základní vyhodnocení výsledků. V průběhu celé stáže byly získávány kontakty, materiály a hledala se společná témata pro výzkumné projekty. V měsíci listopadu bylo CDV představeno na interním semináři TORG formou powerpointové prezentace (viz příloha) a výzkumným pracovníkům i vedení skupiny byly předány propagační a informační materiály o CDV. Získané poznatky budou využity při publikaci článku Srovnání mezinárodně uznávaného modelu ADMS – urban a českého modelu SZMOS´97 . Dále budou uplatněny při navazujícím výzkumu a při zpracování soukromých zakázek. Stáž v Anglii (Newcastle upon Tyne) #1 Stáž v Anglii (Newcastle upon Tyne) #2
2k
16.11.2014
Konference byla zaměřena na využití nových technologií pro sběr dat o dopravě, design a organizaci průzkumů dopravního chování, srovnání těchto různých zdrojů dat mezi sebou, jejich analýzu a modelování dopravního chování, které z dopravních dat vychází. Za CDV se konference zúčastnili mimojiné Petr Kouřil a Michal Šimeček, kteří zde prezentovali výsledky projektu Dopikot, který se zabýval využitím nových technologií (GPS) pro sběr dat o dopravním chování a jejich analýzou. Konference Leura, Austrálie - zpráva  [ 218,20 KB]
3s
25.11.2014
Regional Transportation Models in Southern California (with focus on new ABM model development) Seminář v rámci projektu MODO Date: 25. 11. 2014, 9:15 – 16:30 Place: Center of transport research, v.v.i., Líšeňská 33a, 602 00 Brno, conference room at old building   Foreign guest Dr. Bayarmaa Aleksandr attained Master´s degree in transportation planning and applied econometrics at Kyoto university, Japan. She finished her Ph.D. with dissertation topic „On Variability and Heterogeneity Day-to-Day Travel”. After two years of post-doc research in Utrecht university and post-doc scholarship at Urban Land Use and Transportation Research Center (ULTRANS) based on soil of University of California, she became an important member of the Southern California Association of Governments (SCAG) transport modeling team.  
4d
2.12.2014
Ve dnech 2. - 4. 12. 2014 se v prostorách brněnského Centra dopravního výzkumu uskutečnilo školení metodiky projektového řízení - PRINCE2 Foundation. Kurz PRINCE2 Foundation - Instrukce pro účastníky  [ 301,27 KB] Kurz PRINCE2 Foundation #1 Kurz PRINCE2 Foundation #2 Kurz PRINCE2 Foundation #3 Kurz PRINCE2 Foundation #4 Kurz PRINCE2 Foundation #5 Kurz PRINCE2 Foundation #6 Kurz PRINCE2 Foundation #7  

CÍLE PROJEKTU

  • Rozvinout mezioborovou spolupráci při návrhu komplexních dopravně-plánovacích modelů
  • Rozšířit znalostní bázi v oborech souvisejících s modelováním dopravy
  • Zapojit mladé výzkumníky do mezinárodních projektů vědy a výzkumu
  • Rozvinout spolupráci s klíčovými zahraničními pracovišti
  • Vytvořit interinstitucionální výzkumný tým

Více informací o projektu

Elektronický časopis


Elektronický časopis MODO

 

Logo ESF, EU, MŠMT, OPVK

Úvod  |  Aktivity  |  O projektu  |  Kontakt

frantisek.vomacka@cdv.cz